1--led-eindh-wolkenpla.png1--LED-EINDHOVEN-DUITSE-.png1--2020-led-EINDHOVEN.pngled-eindhoven-2021-A.png1-2021-ALTIJD-GOEDKOPER.png1-2021-BELGISCHE-BEDRIJVEN.pngled-eindhoven-2021-vw-bus-l.pngled-eindhoven-2021-vw-trans.png
 
  • (0) Totaal:€ 0,00
Uw winkelwagen is nog leeg

NIEUW !!!  IN NEDERLAND -- UV-C luchtreiniging en luchtdesinfectie (Philips) led paneel. Anti-Covid 19 UV-C lucht desinfectie led paneel. KIJK NU BIJ LED PANELEN !!  

Categorieën

Uw account

NL Government
Kabinet stelt geld beschikbaar voor led-lampen bij consumenten
om doelen Urgenda-vonnis te halen

Er komt extra geld beschikbaar voor de uitrol van led-lampen bij consumenten en in de tuinbouw. Dit als onderdeel van extra maatregelen van minister Wiebes om eind 2020 aan de Urgenda-doelen te voldoen.
Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis moet 25 procent broeikasgasreductie worden gerealiseerd in 2020 ten opzichte van 1990. 

11 megaton reductie

Minister Wiebes meldt aan de Tweede Kamer dat het kabinet start met (de voorbereiding van) de uitvoering van een maatregelenpakket dat in potentie een reductie van minimaal 11 megaton kan realiseren.​

De belangrijkste maatregelen voor de lichtsector zijn:
 
  • Gebouwde omgeving: het gaat om een pakket aan maatregelen dat toeziet op reductie van energiegebruik bij huishoudens en het midden- en kleinbedrijf, het faciliteren van financiering van verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en het versnellen van verduurzaming van huur, koop en maatschappelijk vastgoed. Er komt 150 miljoen euro extra beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik, waarmee mensen compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld led-lampen of het goed inregelen van hun verwarmingsinstallaties. Woningcorporaties krijgen een korting op de verhuurdersheffing als ze investeren in verduurzaming van woningen. Hiervoor stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar. Mensen die een oude koel- of vrieskast inleveren, krijgen hiervoor een retourpremie van minimaal 35 euro bij aankoop van een nieuwe. Met dit pakket voor de gebouwde omgeving kan circa 0,2-0,5 megaton CO2 worden gereduceerd.
     
  • Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparingsverplichting: met de invoering van de informatieplicht, die per 1 juli 2019 is ingevoerd, is voor bedrijven de uitvoering van de energiebesparingsverplichting vergemakkelijkt. Via de Erkende Maatregelenlijsten worden bedrijven ondersteund om maatregelen te treffen die kostenbesparend zijn en die zich in 5 jaar terugverdienen. Met deze additionele middelen worden achterblijvers opnieuw nadrukkelijker aangespoord en ondersteund de informatie aan te leveren en de energiebesparingsmaatregelen te treffen. Bij de uitvoering van deze maatregel wordt rekening gehouden met de nadelige effecten van de coronacrisis op deze bedrijven. Met deze maatregel kan circa 0 tot 0,2 megaton CO2 worden gereduceerd.
     
  • Led in de glastuinbouw: deze maatregel ziet toe op subsidiëring via de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-)regeling. Hiermee kan de SONT-verlichting – door Wiebes betiteld als de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen – worden vervangen door full spectrum led-verlichting (red. eventueel op gelijkstroom) met een equivalente lichtopbrengst. Met deze maatregel kan circa 0,05 megaton CO2 worden gereduceerd.